Four works 4ǰ

2018-aa77, ȭ Maehwa (Plum Tree) Blossoms, Oil on linen 53x72.7cm 20P

            

 

2018-aa77, ȭ Maehwa (Plum Tree) Blossoms, Oil on linen 53x72.7cm 20P

 

 

2019-ac3, ߸ Rainy Maehwa (Plum Blossoms), Oil on linen 53x72.7cm 20P

 

 

2019-ac6, Sooyang Mae (Plum Blossoms), Oil on linen 53x65.1cm 15F