6, ȣ Australia

Impressions from Afar  ̱ λ  

   Europe   

 

a1,  France 2018~2019 : Paris... ĸ

      12 works ǰ

       8 works ǰ

      Review 2019 Ȱ

      Review 2018 Ȱ

 

a2,  Germany 2018~2019 : Munich

      15 works ǰ

      10 works ǰ

Review 2019 Ȱ

      Review 2018 Ȱ

 

a3, θũ Luxembourg 2018 : Lux θũ

       15 works ǰ

     Solo show

      Review 2018 Ȱ

 

a4, Ż Italy 2021 :

a5, ij Canada :

   

      Asia ƽþ  

 

b1-2, ߱ China 2019 :  Nanning, Guilin , 踲

    5 works/review

    7 works/review

b1-1, ߱ China 2019 : Zhangjiajie, Zhaoyuan 尡...

    5 works/review

    9 works/review

b2, ̰ Singapore

b3, ̾Ḷ Myanmar 2018~2019 : , ٰ, ȸ...

                   Yangon, Bagan, Inle, Magway, Ngapali...

    13 works/review

    11 works/review

    Solo show

    Yangon review

    Bagan review ٰ

    Inle,Ngapali,Magway

 

b4, Ϻ Japan 2005, 2006 : Tokyo, Osaka , ī

     Exhibitions/review

Review - website ϺŽ - Ȩ

b5, į Cambodia 2016 : Pnompenh

     3 works

    Review

        

      Australia ȣ  

 

c2-8, ȣ Australia 2019 : QLD ~, 긮, ۹

     10 works ǰ

    15 works ǰ

                                                 

    Solo show

    Workshops ũ

    Review Ȱ

 

c2-7, ȣ Australia 2018 : N.S.W. QLD

                                         긮, ڽƮ, ַ

     8 works ǰ

    11 works ǰ

    Solo show

    Review Ȱ

 

 

c2-6, ȣ Australia 2017 : QLD 긮, ڽƮ,

    13 works ǰ

    Review Ȱ

 

c2-5, ȣ Australia 2008 :

                          N.S.W.(Byron Bay, Murwillumbah, Uki),                           QLD (Sunshine Coast, Gold Coast)

   11 works/review

 

c2-4, ȣ Australia 2007 QLD (Bundarberg)

    3 works/review

 

c2-3, ȣ Australia 2006 : QLD (Gold Coast)

    Exhibitions/review

    3 works/review

 

 

 

 

c2-2, ȣ Australia 2006 : QLD (Gold Coast),

                                N.S.W (Murwillumbah, Byron Bay)

   

23 works/review

 

c2-1. ȣ Australia 2005 : NSW (Murwillumbah.Uki)

    Exhibitions/review

                                                     Newspaper

    Workshops ũ

     9 works/review

 

 

 

 

c3, þ Russia 2014, : Novosibirsk 뺸ú񸣽ũ

    5 works

     Exchange show

    Review

   College

   Public center

 

 

 

 

  

     America ̱  

 

c1-3, ̱ U.S.A.   2016 : Chicago, CA ī,

      10 works/review

    Solo show

     Chicago review Ȱ

 

      14 works/review

     CA review Ȱ

    

 

c1-2, ̱ U.S.A.  2010 : Indiana, NY  εֳ,

 Review-link ̱ Ž-ũ   

       3 works/review

      Solo show

   

 

c1-1, ̱ U.S.A. 2002 : Indiana (Bloomington) εֳ

                                 Review website-̱ Ž-Ȩ  

     4 works/review

 

 

 

 

 

2002~2019 = 253 works